YALÇIN ARMAĞAN

1977’de Kayseri’de doğdu. 2000’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümünde 2003’te yüksek lisans ve 2007’de doktora öğrenimini tamamladı. 2020’de doçent oldu. 2007-2019 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi‘nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2021’den beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesidir. İmkânsız Özerklik: Türk Şiirinde Modernizm (2011) ve İmgenin İcadı: İkinci Yeni’nin Meşruiyeti (2019) isimli kitapları İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. İmkânsız Özerklik’i, Nasar Davaran Farsçaya çevirdi. Melih Cevdet Anday ve İlhan Berk’in yazılarını ve söyleşilerini derleyip yayına hazırladı.

Verdiği Atölyeler

01. Türkiye’de Edebiyat Kanonu