ÖMER FAİK ANLI

Felsefe alanında lisans derecesini 2006 yılında Ankara Üniversitesi’nden aldı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini yine Felsefe alanında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden sırasıyla 2008’de Sistematik Felsefe ve Mantık Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan ve 2013’de Bilim Tarihi Doktora Programı’ndan aldı. Doktora öğrenimi sırasında Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Anabilim Dalı’nda 2009-2014 yılları arasında araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2014 yılından bu yana Ankara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Araştırma ilgileri, epistemoloji, bilim felsefesi ve tarihi, post-pozitivizm ve bilim sosyolojisidir. Bu alanda bilimsel makaleleri yayınlanmış ve ayrıca

  • Bilim Savaşları: Modern Bilim İmgesinin Dönüşümü
  • Epistemolojik Bir Tartışma: Pozitivist Olmak ya da Olmamak: Hasan-Âli Yücel ve Nusret Hızır’ın Epistemolojik Düşünceleri

başlıklı iki telif kitap ve çok sayıda kitap bölümü kaleme almıştır.

Verdiği Atölyeler

01. Bilim Felsefesi