HAKAN YÜCEL

Hâlen Galatasaray Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2006 yılında Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales-Paris’te sosyoloji doktorasını tamamlamıştır. Gençlik sosyolojisi, kent sosyolojisi, popüler kültür alanlarında çalışmaktadır.

Verdiği Atölyeler

01. Fado: Bir Altkültürün Ulusal Kültüre Dönüşümü ve Evrenselleşme Macerası

02. Rebetiko: Toplumsal Marjinallikten Bohemliğe Bir Altkültürün Dönüşümü