GÜNCEL ÖNKAL

1978 yılında İstanbul’da doğdu. Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünden mezun oldu. Galatasaray Üniversitesi’nde başladığı yüksek lisans eğitimine bir süre ara vererek, master derecesini daha sonra İstanbul Üniversitesi’nde “Thoreau’nun Doğal Yaşam ve Başkaldırı Felsefesi” başlıklı tezi ile tamamladı. Doktora eğitimi sırasında Hollanda’da felsefi teoloji ve kültürlerarası felsefe projeleri üzerine ziyaretçi araştırmacı olarak görev yaptı. ODTÜ Felsefe Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı ve doktorasını “Reconsidering William Paley’s Natural Theology: An Analysis of Arguments from Design to Intelligent Design” başlıklı tezi ile tamamladı. Evrim ve zeki tasarım tartışmalarını biyoloji ve bilim felsefesi bağlamında inceleyen tez çalışması yurtdışında çeşitli kitaplarda bölümler olarak yayımlanmıştır. Hâlen Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde felsefe profesörü olarak çalışmaktadır. Kent felsefesi, kent yaşamı ve kent kültürü, metafizik, çevre felsefesi, etik gibi çeşitli disiplinlerinin yanı sıra, edebiyat-felsefe ilişkisi, estetik ve özgürlük üzerine ve de ayrıca özellikle sosyoloji ve hukuk felsefesi içerikli küreselleşme, eğitim kavramları, gündelik yaşam eleştirisi, girişimcilik gibi interdisipliner güncel alanlarda da uluslararası dergilerde yayımlanmış bildiri ve makaleleri bulunmaktadır.

Verdiği Atölyeler

01. İnsan Bilimlerinde Felsefi Sorunlar