Türkiye’de Edebiyat Kanonu

  • Atölye Yürütücüsü: Yalçın Armağan [Hakkında]
  • Kategori: Edebiyat
  • Atölye Takvimi: SÜRESİ GEÇMİŞ ETKİNLİK
  • Atölye Gün ve Saati: Salı | 19:00-21:00
  • Yer / Yöntem: Zoom Meeting (Çevrimiçi)
  • Minumum katılımcı sayısı 5 Kişi olup, söz konusu sayıya ulaşılamadığında atölye yürütücüsünün bilgisi dahilinde atölye bir başka tarihe ertelenecektir. Erteleme sonrası yeterli sayıya ulaşılamadığı taktirde ödeme yapan katılımcıların ücretleri iade edilecektir.
  • Katılımcılara “Atölye Katılım Belgesi” verilecektir.

Atölye Programı

Milli edebiyat oluşturmanın en belirgin hedefi, tahayyül edilen milli kimliğin bünyesine uygun bir edebiyat kanonu inşa etmektir. Milli kimliğin nispeten geç inşa edildiği toplumlardan biri olan Türkiye’de kanonlaşma süreci de gecikmiş ve hayli tartışmalı kanon savaşları yaşanmıştır. Modern edebiyatın başlangıç ânı kabul edilen 1860’lardan itibaren filizlenen ama asıl olarak 1911 sonrasında belirgin hâle gelen edebiyat kanonu kurma arzusu, Cumhuriyet’in erken döneminde de benzer saiklerle devam ettirilmiş ama beklendiği biçimde bir edebiyat kanonu oluşturulamamıştır. Resmî bir kanonun kurulamaması nedeniyle, 1946’dan sonra özellikle yayıncıların girişimiyle “sivil” denebilecek bir kanonun inşası için yoğun bir çaba harcanmış ama bu çaba tekil bir kanonun kurulmasını sağlayamamıştır. Ancak son yirmi yılda belli isimler üzerinde bir uzlaşının gerçekleştiği, artık tekil bir kanondan söz etmenin mümkün hâle geldiği söylenebilir.

Sosyal Bilimler Atölye bünyesinde düzenlenen bu atölyede kanona dair teorik giriş yapıldıktan sonra Osmanlı-Türk modernleşmesinin parametreleri açısından edebiyat alanın şekillenmesi ele alınacak, ardından milli kimliğin inşası için harcanan çaba, devletin kültür politikalarının edebiyata etkisi, yayıncıların sivil bir kanon kurma uğraşı gibi meselelere odaklanarak Türkiye’de kanon oluşumunun tarihsel seyri ayrıntılı biçimde incelenecektir.