Resimleri Okumak: Dört İspanyol

  • Atölye Yürütücüsü: Gökhan Yavuz Demir [Hakkında]
  • Kategori: Sanat, Edebiyat
  • Atölye Takvimi: SÜRESİ GEÇMİŞ ETKİNLİK
  • Atölye Gün ve Saati: Cuma | 19:00-21:00
  • Yer / Yöntem: Zoom Meeting (Çevrimiçi)
  • Minumum katılımcı sayısı 5 Kişi olup, söz konusu sayıya ulaşılamadığında atölye yürütücüsünün bilgisi dahilinde atölye bir başka tarihe ertelenecektir. Erteleme sonrası yeterli sayıya ulaşılamadığı taktirde ödeme yapan katılımcıların ücretleri iade edilecektir.
  • Katılımcılara “Atölye Katılım Belgesi” verilecektir.

Atölye Programı

Bir resme baktığımızda ne görürüz ve ne düşünürüz? Sosyal Bilimler Atölye bünyesinde düzenlenen bu dört haftalık atölyede büyük ressamların kendi üsluplarını geliştirirken başka ressamlardan nasıl etkilendiklerini ve hatta çoğu zaman da başka ressamlara nasıl meydan okuduklarını inceleyeceğiz. Bu dört İspanyol dahi arasındaki “temellük,” “kendine mal etme,” “etkilenme endişesi,” “özgünlük,” “devamlılık,” “meydan okuma,” “baba/oğul ilişkisi,” “rekabet” ve “hayranlık” ilişkileri üzerinden resimdeki kanonik ağı görünür kılmaya çalışacağız.

Hafta 1
Diego Velázquez: Öznenin Yokluğu Olarak İmaj

Hafta 2
Francisco Goya: Kâbus Olarak İmaj

Hafta 3
Pablo Picasso: Şiddet Olarak İmaj

Hafta 4
Salvador Dalí: Rüya Olarak İmaj