Rebetiko: Toplumsal Marjinallikten Bohemliğe Bir Altkültürün Dönüşümü

  • Atölye Yürütücüsü: Hakan Yücel [Hakkında]
  • Kategori: Müzik, Sosyoloji
  • Atölye Takvimi: SÜRESİ GEÇMİŞ ETKİNLİK
  • Atölye Gün ve Saati: Cumartesi | 16:00-18:00
  • Yer / Yöntem: Zoom Meeting (Çevrimiçi)
  • Minumum katılımcı sayısı 10 Kişi olup, söz konusu sayıya ulaşılamadığında atölye yürütücüsünün bilgisi dahilinde atölye bir başka tarihe ertelenecektir. Erteleme sonrası yeterli sayıya ulaşılamadığı taktirde ödeme yapan katılımcıların ücretleri iade edilecektir.
  • Katılımcılara “Atölye Katılım Belgesi” verilecektir.

Müzik, toplumların, grupların kendini ifade etmesini sağlayan bir araç olduğu gibi toplumsal değişimi ve farklı toplumsal grupların birbiriyle etkileşimini gösteren bir aynadır. Dolayısıyla müzik toplumu okumamızı sağlar. Bu nedenle, kültür alanındaki temel kavramlar ve yaklaşımlarla müziği ele alıp, farklı toplumların dönüşümlerini müzikle değerlendirmenin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.

Rebetiko bir müzik türünden çok daha fazla bir şeydir; kendine ait mekânları, dili, kültürü, siyasal ve toplumsal algısı olan 20 yüzyıl boyunca dönüşen bir yaşam tarzını yansıtmaktadır. Farklı dönemlerde farklı içerik ve müzik tarzıyla kendini ifade eden Rebetiko, 20.yüzyıl boyunca Yunan toplumunun sosyal, siyasal ve kültürel dönüşümünün, Yunan ve Batı toplumlarının kültürel alışverişinin, 1923 Mübadelesiyle Yunanistan’a gelen Anadolu Rumlarının Yunan toplumuna etkilerinin okunabileceği bir kültür alanı sunmaktadır. Rebetikonun tarihi farklı dönemlerin farklı Rebetiko tarzlarını, sanatçılarını ele alan görsel-işitsel malzemeler eşliğinde ele alınacaktır. Atölye kapsamında, köklerinin önemli bir kısmı Türkiye’deki Rum kültüründe saklı olan Rebetikonun 1990’lı yıllardan itibaren Türkiye üzerindeki etkisi ve Türkiye’de icra edilen Rebetiko tartışılacaktır.