İndirim!

Fado: Bir Altkültürün Ulusal Kültüre Dönüşümü ve Evrenselleşme Macerası

500,00 KDV Hariç

  • Atölye Yürütücüsü: Hakan Yücel [Hakkında]
  • Kategori: Müzik, Sosyoloji
  • Atölye Takvimi: 06, 13 ve 20 Şubat 2022
  • Atölye Gün ve Saati: Pazar | 16:00-18:00
  • Yer / Yöntem: Zoom Meeting (Çevrimiçi)
  • Minumum katılımcı sayısı 10 Kişi olup, söz konusu sayıya ulaşılamadığında atölye yürütücüsünün bilgisi dahilinde atölye bir başka tarihe ertelenecektir. Erteleme sonrası yeterli sayıya ulaşılamadığı taktirde ödeme yapan katılımcıların ücretleri iade edilecektir.
  • Katılımcılara “Atölye Katılım Belgesi” verilecektir.

Müzik, toplumların, grupların kendini ifade etmesini sağlayan bir araç olduğu gibi toplumsal değişimi ve farklı toplumsal grupların birbiriyle etkileşimini gösteren bir aynadır. Dolayısıyla müzik toplumu okumamızı sağlar. Bu nedenle, kültür alanındaki temel kavramlar ve yaklaşımlarla müziği ele alıp, farklı toplumların dönüşümlerini müzikle değerlendirmenin son derece önemlidir.

19. yüzyılın sonlarında liman kenti Lizbon’un kenar mahallelerinde doğan ve yoğun hüzünle biçimlenen Fado, 1970’lerden itibaren Portekiz ruhunu dünyaya yansıtan, world music alanında önemli yere sahip bir müzik türüne dönüştü. Sosyal Bilimler Atölye bünyesinde hazırlanan bu atölyede Portekiz toplumunun 20. yüzyıl boyunca dönüşümüne eşlik edip yansıtan Fado aracılığıyla, alt kültür, ulusal kültür, toplum ve mekân, yerellik-evrensellik ilişkileri ele alınacaktır. Fado örneğinde, marjinallik ve bohemliğin sesinin nasıl ulusal ve evrensel ölçekte özellikle entelektüel çevrelerin ilgi kaynağı hâline geldiği tartışılacaktır. Tartışmalar Fado tarihinin farklı dönemleri, farklı starlarını merkeze alan görsel işitsel malzemeler (belgeseller, video ve ses kaydı arşivleri), sunum dosyaları ve metinler eşliğinde gerçekleştirilecek bu kapsamda Türkiye’de Fado’nun etkisi de ele alınacaktır.