İndirim!

Bilim Felsefesi

400,00 KDV Hariç

  • Atölye Yürütücüsü: Ömer Faik Anlı [Hakkında]
  • Kategori: Felsefe
  • Atölye Takvimi: 02, 09, 16 ve 23 Şubat 2021
  • Atölye Gün ve Saati: Salı | 20:00-22:00
  • Yer / Yöntem: Zoom Meeting (Çevrimiçi)
  • Minumum katılımcı sayısı 10 Kişi olup, söz konusu sayıya ulaşılamadığında atölye yürütücüsünün bilgisi dahilinde atölye bir başka tarihe ertelenecektir. Erteleme sonrası yeterli sayıya ulaşılamadığı taktirde ödeme yapan katılımcıların ücretleri iade edilecektir.
  • Katılımcılara “Atölye Katılım Belgesi” verilecektir.

Atölye Programı

Hafta 1
Epistemolojiden Bilim Felsefesine

Epistemoloji nedir? Merkezi araştırma problem(ler)i ne(ler)dir? Epistemoloji tarihinde iki dönüşüm: Bilgi Teorisi (Theory of Knowledge) ve Bilim Teorisi (Theory of Science). Epistemoloji tarihinin arka planındaki toplumsal dönüşüm: Devrimler Çağı

Hafta 2
19. Yüzyıl Ana Akım Bilim Felsefesi

Bilim felsefesi yöntemini ve problemini arıyor. “Sınırlandırma Ayracı” problemi: Bilim / Bilim Dışı / Sahte-Bilim. Teori 1: Auguste Comte ve pozitivist bilim felsefesi. Teori 1’de Dönüşüm (Soru: Bilim Teorileri neden dönüşür? Pozitivist bilim felsefesinde çeşitlenme. Neo-Pozitivizm’de “yeni” olan nedir?

Hafta 3
Teori 2: Karl Popper ve Eleştirel Rasyonalite

Kanıtlamak: Doğrulama mı yanlışlama mı? Bilimsel Araştırmanın Mantığı veya Algoritması. Bilimsel Araştırma – Politika İlişkisi: Açık Toplum.

Hafta 4
Teori 3: Thomas Kuhn ve Paradigmatik Model

Bilim felsefesi – bilim tarihi ilişkisi. Paradigma nedir? Her yerde midir? Süreç analizi olarak bilim teorisi.